Aanmelding

Wanneer u uw zoon/ dochter wilt aanmelden op het Futura College dan kunt u het aanmeldformulier downloaden van onze website. Het ingevulde formulier kunt u inleveren op school of opsturen ter attentie van mevrouw L. van Mourik, (Postbus 244.  3440 AE Woerden).

Zodra het aanmeldingsformulier in ons bezit is kunnen wij  het digitale dossier van uw zoon/ dochter openen. Let op: Wij kunnen geen dossiers openen van leerlingen die nog niet officieel bij ons op school zijn aangemeld.

Het begeleidingsteam van de school beoordeelt het dossier; gekeken wordt of uw zoon/ dochter voldoet aan de criteria voor praktijkonderwijs.

Als het dossier in orde is wordt het voorgelegd aan het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband geeft een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) af. Zodra de TLV is afgegeven mogen wij uw zoon/ dochter officieel inschrijven op het Futura College.

U krijgt hiervan persoonlijk bericht.

Toelaatbaarheid

Doelgroep

Het praktijkonderwijs is bestemd voor jongeren die beter leren vanuit de praktijk dan vanuit de theorie. In een onderwijsprogramma dat tot het 19e levensjaar mag duren, worden de leerlingen voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Praktijkonderwijs is voor veel leerlingen eindonderwijs en worden dan door de school begeleid naar een baan. Er zijn ook veel schoolverlaters die naar een vervolgopleiding gaan; meestal is dit een MBO-opleiding.

Toelatingsprocedure praktijkonderwijs

  • Leerlingen worden aangemeld bij het Futura College
  • Het Futura College controleert of het dossier voldoet aan de toelaatbaarheidscriteria en stuurt het vervolgens door naar de CTA (Commissie Toelaatbaarheid en Advies)
  • Het CTA geeft vervolgens een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af zodat de leerling geplaatst kan worden.

Toelatingscommissie

De directeur van de school is de voorzitter van de toelatingscommissie van de school.

Toelatingscriteria

Aan het eind van het (speciaal) basisonderwijs wordt een advies gegeven door de basisschool.

Een advies praktijkonderwijs wordt gegeven als er sprake is van een leerachterstand van drie jaar of meer op twee of meer domeinen in combinatie met een intelligentie (IQ) tussen de 55 en 75 / 80.

De domeinen zijn:

  • Inzichtelijk rekenen.
  • Begrijpend lezen.
  • Technisch lezen.

De achterstand mag geen combinatie van technisch lezen en spellen zijn. De CTA beoordeelt het dossier op grond van het onderwijskundig rapport en van IQ gegevens. Is het advies positief dan wordt er een TLV  praktijkonderwijs afgegeven. Het Futura College mag dan pas de leerling inschrijven.